Ivan Rodriguez

Ivan Rodriguez

Langsverd

Bergen

Ivan kommer fra Barcelona, og flyttet til Bergen for fire år siden pga jobb. Han var fra første dag medlem av Fekteklubben Frie Duellister. Han har over 10 års erfaring med historisk fekting, og har gjort flere reiser til HEMA Events over hele Europa for å lære av de beste instruktørerne. 

I 2007 begynte Ivan med langsverd ifra den tyske tradisjonen. I 2009 ble han kjent med Roman Vucajnk annammet hans fektestil fra Joachim Meyer. Samme år ble Ivan instruktørassistent og et år senere instruktør på nybegynnernivå med hovedfokus på å gi alle nybegynnere et godt grunnlag. I 2012 åpnet Ivan sin egen klubb med navnet SAHT, forkortelse for "Sala de Armas Hans Talhoffer" (våpenhall Hans Talhoffer) som fremdeles er en aktiv klubb i Bilbao. Frem til han flyttet til Bergen i august 2013 var han hovedinstruktør og daglig leder ved SAHT. 

Ivans spesialitet er Langsverd etter tysk tradisjon fra Liechtenauer. Han bruker som referanse og veiledende mestere "fechtbukker" Sigmund Ringeck, Hans Talhoffer, Peter Von Dancing og Joachim Meyer. Videre kan han også fekte etter italiensk tradisjon fra Fiore dei Liberi. Han har også erfaring med sverd og bukler i tradisjonen fra Ligitzer og I:33. Han har deltatt på seminarer av Rondell Daggert fra Roman Vucajnk, Ringen, Langes Messer, Trust and Cut sverd fra Salvatore Fabris, og Rapier fra sin venn Tom Puey.

Ivans filosofi som instruktør er å ikke godta innvendinger som “Jeg kan ikke...”, “ Det er umulig for meg” og “ jeg forstår ikke...”. Han godtar ikke det! Hvis andre klarer det, hvorfor skulle ikke du klare det? Han pleier å være veldig nøye på det, og samtidig fleksibel og positiv. Han liker å komme inn med en idé, en vision, og gir alt for å fullføre den. Han ønsker ikke at dette skal være enda en hobby... Han vil at sin lidenskap for fekting skal smitte over, slik at andre også begynner å elske det, like mye - eller mer - enn han!

“Hvor det vanskelige er gjort, forsøk det umulige”
“En lærer er ikke god, hvis han ikke får sine disipler til å overvinne vanskene”

ivan.rodriguez@frieduellister.no