Marius Rafoshei

Marius Rafoshei

Langsverd

Oslo

Marius har flere års erfaring med HEMA og annen kampsport (Judo, submission wrestling, DogBrothers Martial Arts). I HEMA er hans fokus på langsverdet og den tyske skole etter Johannes Liechtenauer. Det historiske i HEMA er viktig for ham, derfor etterstrebes det å bruke kildelitteraturen i tolkninger. Samtidig er det en moderne sport på historisk informert grunnlag så det skal trenes som en hvilken som helst idrett. Med andre ord: moderne sport, historiske teknikker.

Kulturen rundt trening holdt av ham er basert på at kampsport er lagidrett: alle må jobbe for å få enhver bedre. Treningens struktur og arbeidsmetoder er inspirert av moderne forskning på idrettstrening. Marius leder treningen da han kan mest, men alle er ansvarlige for å pushe seg selv og de andre til å bli bedre.

Han har har vært svært aktiv i konkurranser og Marius håper å motivere sine studenter til å bli aktive konkurranseutøvere med ham.

info@frieduellister.no